Swedish Coins

 

IMG_3864 IMG_3863

GUSTAV II ADOLF. Säter. 1 Öre 1627. Övre pilvinkeln spetsig, eller mycket spetsig. Jämför Lennart Castenhags variantförteckning. Valsklumpar. Vassa kanter.
Fin mörk patina. 1+-65.  PRIS: 1.950 SEK.  Order #5337.

 

 

IMG_3869 IMG_3870

GUSTAV II ADOLF. Säter. 1/2 Öre 1630. Ett ovanligt bra och tydligt ex.
med fin färg! Kantex. och något svagare prägling på frånsidan.  1+-60.
PRIS: 2.400 SEK.  Order #5339.
Halvöringarna är generellt betydligt ovanligare än ettöringarna – gäller både
klippingar och rundmynt under Gustav II Adolf.

 

FRÅGOR & BESTÄLLNINGAR:

Det kommer mera …

 

Kommentera