Vår historia

ANTIKÖREN MYNTHANDEL startades i Göteborg 1981 och butiken på Stureplatsen 1 öppnade den 7 augusti samma år. Undertecknad var då nyss fyllda 17 år, men hade ändå redan samlat mynt i drygt 10 år. Med växande erfarenheter hade myntsamlandet bara blivit mer och mer intressant och i slutet av 1970-talet hade samlingen vuxit så mycket att ett par privata prislistor utgavs. Och 1981 öppnades alltså mynthandeln.

Till en början var antikviteterna i klar majoritet, men efter hand blev det mer och mer numismatik – mynt, medaljer, polletter, sedlar och numismatisk litteratur m.m. Ganska snart blev Antikören en trivsam samlingsplats, där myntintresserade kunde träffas för att studera och diskutera mynt över en kopp kaffe.

Första lagerkatalogen 1982
Vår första lagerkatalog utkom bara några månader efter starten. Den omfattade 877 nummer, presenterade på 40 sidor (A5). Katalogen kostade 5 kronor på den tiden och de 500 exemplaren tog slut på en gång. I dag är denna katalog en sällsynthet. Genom åren har det hitintills blivit 26 stycken numrerade lagerkataloger/listor, varav den 20:e (1990) faktiskt är den största som gjorts i Sverige. Utöver dessa har vi producerat en mängd onumrerade offerter och erbjudanden.

Första mässan – FriMynt 1982
Den 24-25 april 1982 ställde vi ut på vår första myntmässa – FriMynt i Helsingborg. Sedan dess har vi i stort sett deltagit varje år. Under våra första år ställde vi ut på ganska många myntmässor och besökte bl.a. Skara, Borås, Kungsbacka, Oslo, Trondheim – och t.o.m. New York. Numera orkar vi bara med en – den enda riktiga myntmässan i Sverige – FriMynt i Helsingborg.

Utställning 1985
Under 1985 arrangerade vi en liten utställning om mynt och myntsamlande i våra lokaler på Stureplatsen. ”Samla Mynt! – En utställning om numismatik” kallade vi det hela. Det blev en både lyckad och uppskattad tillställning. Göteborgs Tidningen (GT) var där och myntbranschen fick lite reklam. Även den nystartade tidningen Myntmagasinet uppmärksammade vårt initiativ och Antikören fick därför vara först ut när tidningen påbörjade sin uppskattade artikelserie ”våra handlare”.

Första myntauktionen – våren 1986
Vi hade väl gått och funderat på att arrangera en myntauktion i ett par års tid, när det plötsligt dök upp en samling som skulle passa bra som grundplåt för en auktion. Sagt och gjort. Vi kom överens med samlingens ägare och gick därefter ut och annonserade efter mera material. Redan då hade vi bestämt oss för att oavsett utgången köra en tre-fyra auktioner och därefter utvärdera resultatet. Enstaka auktioner hade kommit och gått, men bara de kontinuerliga blev kvar. Vi fick ihop 956 nummer till den första auktionen – som hölls på hotell Opalen i Göteborg. Resultatet var inte dåligt – men inte heller bra. Till den andra auktionen lyckades vi mobilisera 1.125 utrop.

Många tyckte att vårt initiativ med auktioner på västkusten varit mycket lovvärt och man ville därför gärna stötta oss.  – Varför skulle alla myntauktioner finnas i Stockholm? Dessutom fick vi mycket beröm både för auktionskatalogen och arrangemanget i stort. Till myntauktion nr 2, som hölls på nyinvigda Sheraton i Göteborg, gick det betydligt enklare att få in material. Slutresultatet blev också bra mycket bättre, vilket i sin tur bidrog till en bra 3:e auktion osv. Sedan dess har det bara rullat på och i dag har vi hållit 21 internationella kvalitetsauktioner på mynt, sedlar och medaljer. De första elva var s.k. offentliga auktioner, medan nr 12-21 varit skriftliga auktioner.

Egen myntmässa 1988-1991
I samband med vår 6:e myntauktion i oktober 1988 arrangerade vi för första gången en egen myntmässa i Göteborg. ”Myntdagar i Göteborg” kallade vi det hela, vilket då inbegrep både auktionen och mässan med utställningar och föredrag. Ett tjugotal handlare från Sverige, Norge och Danmark ställde ut på mässan. Ett par kom t.o.m. ända från Stockholm!  ;o)

Att döma av att nästan samtliga kom tillbaka året efter var försäljningen god. Förutom en egen utställning fanns även Lödöse Museum med på ett hörn, där man bl.a. visade det sensationella fynd man gjort året innan – en läderbit med myntningsavtryck som kunde dateras till omkring 1140-1150. I ett slag hade Lödöses histora blivit 50 år äldre! För att anknyta till detta lät vi en av våra kunder – en stor och reslig karl – agera myntsmed på medeltida vis. Ett uppskattat arrangemang där åskådarna fick se hur det kunde gå till förr i tiden. En av stamparna skänktes sedan till Lödöse Museum, där den enligt uppgift fått ett andra liv som praktiskt studiematerial för skolklasser som får slå egna mynt.

Allt mer internationell verksamhet
I månadsskiftet november/december 1989 arrangerade Swiss Bank Corp. den första av två stora svenskauktioner i Zürich, då Schmitz’ samling skulle skingras. Århundradets auktion över svenska mynt sades det – så viss måste man vara på plats. Väl där kom jag p.g.a. mina kontakter att få ett spännande bevakningsuppdrag för en av världens största mynthandlare. Via fax och telefondiskussion mellan USA och hotellrummet i Zürich bestämdes maxbuden. Utdelningen blev bra och en hel del mynt kunde köpas, bl.a. ett praktexemplar av den omdiskuterade silvergyllen 1528 (för SFr 80.000 = 336.000 kronor). Några få dagar efter Zürich-äventyret bar det av till världens största myntmässa för ”foreign coins” som de säger i New York. En fantastisk upplevelse som förutom en hel del inköp resulterade i att vi nästa år fanns med som utställare – vilket också var en upplevelse.

Antikörens småskriftserie nr 1, 1991
Några veckor innan FriMynt i Helsingborg 1991 fick jag för mig att jag skulle skriva en liten ”bok” (läs: småskrift) om vad ett gammalt mynt kan berätta i olika avseenden. Det finns ju så många olika infallsvinklar som kan leda fram till ett samlarintresse. Sagt och gjort. – ”Ett gammalt mynt berättar…” blev den första, och enda, småskriften i Antikörens serie (sedan kom Mynttidningen ”i vägen”). Idén var att låta ett enda mynt – Karl XI:s enda riksdaler från 1676 – berätta olika historier. Om konst, ekonomi, religion, geografi och teknik – allt i en liten rund plåtbit.

Skriftliga kvalitetsauktioner fr.o.m 1993
Redan i april 1991 arrangerade vi första (onumrerade, ”9½”) skriftliga auktion. Mycket p.g.a. av alla tidigare gedigna kataloger blev också denna en stor framgång. De stora flertalet kunder fanns ju inte i auktionssalarna utan ute i landet – och världen. De uppskattade naturligtvis att tävla på samma villkor och inte gång på gång bli snuvade på mynt de ville ha med någon retfull tia. Efter ytterligare två s.k. offentliga auktioner på Sheraton i Göteborg tog vi i och med auktion nr 12 steget fullt ut och satsade helhjärtat på skriftliga auktioner. En del tyckte detta var synd (de trogna auktionsbesökarna) men det stora flertalet tyckte att det var bra. Mera rättvisa, lägre provisioner, specialservice i form av möjlighet till alternativbud och maximal inköpssumma är några av de fördelar som nämns av nöjda kunder.

Auktionskatalogen på Internet fr.o.m 1998!
I samband med utarbetandet av auktionskatalog nr 21 lät vi undersöka möjligheterna att som ett komplement lägga ut katalogen även på Internet. Detta visade sig genomförbart och glädjande nog också mycket uppskattat bland gamla såväl som nya kunder. Ännu ett steg mot förbättrad service!

Det kommer mera …

 

 

Kommentera