Ancient Coins

GREKISKA MYNT / Greek Coins

IF IF

DANUBIAN CELTS. Imitation of Macedonian Coinage (Alexander III and Philip III).
AR-Tetradrachm 2nd-1st Cent. B.C. Head of young Herakles right)(Zeus seated left on throne. Jämför Sear 210. Extremt diffus design / Crude design. Egentligen inte speciellt sliten. 1/1+-50.  PRIS: 1.200 SEK.  Order #4914.

IF IF

DANUBIAN CELTS. Imitation of Philip III of Macedon. AR-Tetradrachm of concave fabrik 2nd-1st Cent. B.C. Almost plain, though with very faint traces of the head of Herakles right)(Zeus seated left on throne, holding eagle and sceptre. Crude style.
Diffus åtsides-design, svagpräglad, men inte speciellt sliten. Sear 212. Forrer 336.
Charmigt mynt i härlig stiliserad keltisk stil. 1+-60.  PRIS: 2.400 SEK.  Order #4937.

 

ROMERSKA MYNT / Roman Coins

 

IMG_3879 IMG_3880

SEPTIMIUS SEVERUS (A.D. 193-211). AR-Denarius. Reverse: Moneta seated left, holding scales and cornucopie. Sear 1765. Vackert ex! Charmigt snedcentrerad frånsida med spår av spampkanten. 1+-60.  PRIS: 850 SEK.  Order #5341.

 

 

FRÅGOR & BESTÄLLNINGAR:

Det kommer mera …

 

Kommentera